DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zapewnia dostępność swojej strony internetowej www.bpglomza.pl zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej to 13.04.2010 r. a

Data ostatniej aktualizacji to 10.03. 2021r.

Do końca roku 2021 biblioteka planuje zmienić wygląd strony dostosowując ją do wyżej wymienionej ustawy.

Deklaracja sporządzona w dniu 26.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przedmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Edyta Pazik,  telefon  (86) 217 82 23,  e – mail bppodgorze@wp.pl. Na podany telefon, e-mail składamy wniosek o udostępnieniu informacji niedostępnej oraz można składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo skorzystania z dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz poszczególnych elementów. Można skorzystać z alternatywnego sposobu dostępu podając dane osoby żądającej informacji ze wskazaniem  strony lub aplikacji mobilnej, trzeba też wskazać sposób kontaktu. Podmiot publiczny w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem udzieli odpowiedzi. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie informując o terminie, przy czym termin nie może być dłuży niż dwa miesiące. Przedmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeśli żądanie nie zostanie zrealizowane żądający może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnych lub elementów strony internetowej. W przypadku dalszego utrudnienia w pozyskaniu informacji żądający  można także, złożyć wniosek do Rzecznika Spraw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w Podgórzu ul. Łomżyńska 30, tel. (86) 217 82 23, kom. 662 070 596, e – mail: bppodgorze@wp.pl    

Budynek biblioteki głównej umożliwia użytkownikom trzy wejścia: od ul Łomżyńskiej (główna trasa Zambrów Łomża) dwa wejścia – od strony pomnika  do wypożyczalni i Sali zabaw oraz od ulicy Dolnej  na parter biblioteki do czytelni (znajduje się tam również winda umożliwiająca bezkolizyjny wjazd na piętro do sali konferencyjnej).  Trzecie wejście z tyłu budynku od placu zabaw.

Główny punkt obsługi to wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz sala zabaw. Osoba na wózku bez problemu może się poruszać. Jest również dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz
z możliwością przywołania pracownika sygnałem dźwiękowym. W budynku jest winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystania z imprez kulturalnych odbywających się w sali konferencyjnej na I piętrze. Rozkład pomieszczeń przedstawiony jest za pomocą informacji wizualnej.  W budynku
w sposób wizualny  wskazana jest droga ewakuacyjna oraz budynek wyposażony jest w sygnalizację awaryjną. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille i oznaczeń w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabo widzących,  nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Placówka w swojej ofercie posiada książki z dużą trzcionką oraz zbiór audiobooków. Oferujemy również książki na telefon dzwoniąc do biblioteki, zostaną one dostarczone przez pracownika biblioteki lub przez osobę wspierającą działalność biblioteki (przyjaciela biblioteki).

Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Filia Biblioteczna w Starych Kupiskach ul. Dworna 1A, tel. (86) 217 93 35,

e-mail: bp.kupiski@wp.pl

Budynek  biblioteki usytułowany jest w centrum wsi. Do budynku można wejść czterema wejściami. Każde wejście dostosowane jest do wózków dla niepełnosprawnych. Wejście na posesje jest od ulicy Dwornej. Główne dwa wejścia do budynku są od placu zabaw. Trzecie wejście od tarasu od ulicy Dwornej oraz wejście czwarte od szczytu budynku połączone z tarasem. Dostępność korytarzy, pomieszczeń dostosowana do osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach wraz z możliwością przywołania pracownika sygnałem dźwiękowym. Rozkład pomieszczeń przedstawiony jest za pomocą informacji wizualnej.  W budynku jest oznaczona droga ewakuacyjna oznaczona wizualnie i sygnałem świetlnym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille i oznaczeń w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabo widzących,  nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub usług tłumacza
on-line.
Placówka w swojej ofercie posiada książki z dużą trzcionką oraz zbiór audiobooków. Oferujemy również książki na telefon dzwoniąc do biblioteki, zostaną one dostarczone przez pracownika biblioteki lub przez osobę wspierającą działalność biblioteki (przyjaciela biblioteki).

Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

  1. Filia Biblioteczna w Konarzycach ul Łomżyńska 106, tel. (86) 215 76 26,

e-mail: bpkonarzyce@wp.pl

 

Główne wejście do budynku od ul. Łomżyńskiej wyposażone jest w pochylnie umożliwiającą wjazd na wózku dla osób niepełnosprawnych. Dostępność korytarzy, pomieszczeń dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W pomieszczeniach  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille i oznaczeń w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabo widzących,  nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma  tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

Placówka w swojej ofercie posiada książki z dużą trzcionką oraz zbiór audiobooków. Oferujemy również książki na telefon dzwoniąc do biblioteki, zostaną one dostarczone przez pracownika biblioteki lub przez osobę wspierającą działalność biblioteki (przyjaciela biblioteki).

Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych bez  wydzielonego  miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych

  1. Filia Biblioteczna w Pniewie ul. Krótka 20, tel. (86) 219 48 86, 

e-mail: bppniewo@wp.pl

Biblioteka ma swoją siedzibę w dużym budynku GOK na I piętrze. Dostępność wejścia do budynku od strony ul. Krótkiej, które umożliwia wejście do biblioteki, przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca dostanie się osobom niepełnosprawnym. Dostanie się do pomieszczenia biblioteki umożliwia schodołaz obsługiwany przez pracownika biblioteki. Dostępność korytarzy, pomieszczeń dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. W budynku  jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych do której wejście jest przez salę konferencyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille i oznaczeń w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabo widzących,  nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma  tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

Placówka w swojej ofercie posiada książki z dużą trzcionką oraz zbiór audiobooków. Oferujemy również książki na telefon dzwoniąc do biblioteki, zostaną one dostarczone przez pracownika biblioteki lub przez osobę wspierającą działalność biblioteki (przyjaciela biblioteki).

Przed budynkiem znajduję się parking dla samochodów osobowych bez  wydzielonego  miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 Skip to content