Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)
Ogłoszenie nr 620658-N-2018 z dnia 21.09.2018

Czytaj dalej (pdf)