Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w I postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj. 4.85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10m3))” – na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

Informacja z otwarcia ofert (PDF)Skip to content