Odpowiedź na pytania z dnia 13.08.2018

 Do wszystkich zainteresowanych

W związku z pytaniami z dnia 13.08.2018r  jakie zadał jeden z wykonawców w postępowaniu na zadanie pn:  Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kategoria obiektu IX) Biblioteka  Publiczna Gminy Łomża z s. w Podgórzu  ul. Łomżyńska 30   Podgórze, 18-400 Łomża

udziela odpowiedzi jn.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie rysunków szczegółów wykonania konstrukcji rusztu pod elewację w blachy tytanowo-cynkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje ,że  elewację w całości należy wykonać metodą ETICS- (z ang. External Thermal Insulation Composite System,czyli zespolony system termomodernizacji ścian budynków) dawniej metodą lekką mokrą   ze styropianu + klej z siatką + tynk  zgodnie z rys A9-  załącznik nr 3

Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robot w Dziale nr 3 – Elewacja-  od pozycji 179

W załączeniu Zał. nr 11.1. ZAMIENNY  przedmiar CZ. I rob. budowlane .

 

Pytanie nr 2

Czy rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej czy powlekanej ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej i blachę powlekaną przyjąć do wyceny .

 

Pytanie nr 3

W projekcie wykonawczym podany jest sposób wykonania schodów z palisady. W którym miejscu należy wykonać schody z palisady?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Jeden stopień  znajduje sie przy wejściu do klatki schodowej.Będzie go można wykonać  stosujac obrzeże.

 

Pytanie nr 4

  • W projekcie wykonawczym podane są dwa przekroje przez chodniki.

Przekrój pierwszy:

– 6cm warstwa z bloczka wibroprasowanego

– 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

– 25cm podbudowa kruszywo łamane

– geowłóknina

– wykończenie – obrzeże betonowe 8x25x100cm

 

Przekrój drugi:

– 6cm warstwa z bloczka wibroprasowanego

– 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

– 20cm beton C20/25 z włóknem rozproszonym

– 25cm podbudowa kruszywo łamane

– geowłóknina

– wykończenie – obrzeże betonowe 8x25x100cm

Według którego przekroju należy wykonać chodniki i podjazdy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Należy wykonać zgodnie z przekrojem o warstwach

6cm warstwa z bloczka wibroprasowanego

– 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

– 25cm podbudowa kruszywo łamane

– geowłóknina

– wykończenie – obrzeże betonowe 8x25x100cm

 

Pytanie nr 5

W projekcie budowlanym izolacja termiczna posadzki na gruncie podana jest jako polistyren ekstradowany gr.20cm natomiast w projekcie wykonawczym ze styropianu EPS 100 gr.20cm. Jaką wykonać izolację termiczną posadzki parteru?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Do wyceny przyjąć i wykonać izolację termiczną posadzki – ze styropianu EPS 100 gr 20cm -dach -podłoga .

 

Pytanie nr 6

W projekcie budowlanym izolacja przeciwwodną posadzki na gruncie podana jest jako folia PCV  natomiast w projekcie wykonawczym 2x papa termozgrzewalna. Jaką wykonać izolację przeciwwodną posadzki parteru?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Do wyceny przyjąc i wykonać izolację z folii  podłogowej PCV gr 0,3 mm

 

Pytanie nr 7

W projekcie podana jest farba ceramiczna lateksowa o połysku „skorupki jajka” z domieszką opiłków ceramicznych. Czy w wycenie można uwzględnić zamiennik ze względu na trudność dostępu farby?

Odpowiedź na pytanie nr 7 `

Zamawiający zmienia wymagania co do użytych farb lateksowych na ściany i sufity. Należy wycenić  farby lateksowe w kolorze pastelowym mat (kolor wybierze Zamawiający) – na ściany o właściwościach technicznych jak załącznik nr 1 oraz farby lateksowe w kolorze białym mat  na sufity o właściwościach technicznych jak załącznik nr 2.

 

Pytanie nr 5 z dnia 09.08.2018r

  1. W przedmiarze robót budowlanych dla Etapu I podane jest tylko wykonanie terenu utwardzonego pod tarasem w ilości 334,16m2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Etapu I podane jest wykonanie: „ukształtowanie terenu z wykonaniem dojazdu, chodników i tarasów”. Wobec powyższego jaki zakres należy przyjąć do wyceny (ilości oraz rodzaj wykonanego utwardzenia)?

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 09.08.2018r  `

Zamawiający informuje,że na planie zagospodarowania i opisie technicznym ujęto powierzchnie utwardzenia. W związku z tym w przedmiarze robot budowlanych na końcu za pozycją 207/208  dodaje się dział 6 Utwardzenia chodników ,drogi i placów postojowych.

W załączeniu Zał. nr 11.1. ZAMIENNY  przedmiar CZ. I rob. budowlane .

 

Jednocześnie Zamawiający dołącza kosztorys w pliku ath dla ułatwienia obliczeń, co nie zwalnia Wykonawcy od sprawdzenia poprawności przenoszonych danych.


Załączniki:

Zał. nr 1 farba lateksowa na ściany 01

Zał. nr 2 farba lateksowa na sufity 01

Zał. nr 3 – rys. A9 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

zał. nr 11.1 PRZEDMIAR ZAMIENNY CZĘŚĆ I BR BUDOWLANEJ ZAMIENNY – STARE KUPISKI ETAPOWANIE1

zał. nr 11.1.ZAMIENNY PRZEDMIAR CZĘŚĆ I BR BUDOWLANEJ ZAMIENNY – STARE KUPISKI ETAPOWANIE1.ath