Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego” w ramach zadania: „Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”


więcej