Rejestry, ewidencje i archiwa


W Bibliotece Publicznej Łomża z/s w Podgórzu prowadzone są następujące zbiory, katalogi i bazy danych:

  • 104386 vol książek
  • 33 bieżących tytułów czasopism polskich
  • 2097 jednostek zbiorów specjalnych
    . 354 audiowizualnych
    . 1743 elektronicznych

Katalog elektroniczny biblioteki – www.fidkar.mbp-lomza.pl

Dane w ww. bazie mogą być udostępnione na miejscu w siedzibie biblioteki w Podgórzu, bądź w filiach (Wygoda, Pniewo, Kupiski, Konarzyce).

Od 2013 roku biblioteka prowadzi Lokalne Archiwum Cyfrowe na platfomie CATL – www.podgorze.archiwa.orgSkip to content