Zamierzenia


Zamierzenia na najbliższą przyszłość:

  • rozbudzenie aktywności kulturalnej i czytelniczej
  • rozbudowywanie oferty czytelniczej
  • kształtowanie świadomości kulturalnej i umiejętności korzystania z dostępnej oferty
  • budowanie środowiska informacyjnego
  • obsługa różnych grup użytkowników
  • wspieranie edukacji formalnej i ustawicznej
  • promocja swojego regionu
  • kształtowanie użytkowników informacji


Skip to content