Informacje ogólne

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża składa się z pięciu placówek. Cztery z nich: Kupiski, Konarzyce, Podgórze i Wygoda powstały w latach 1956-59 natomiast piąta w Pniewie powstała w 1979 roku. Od 9 grudnia 2003 r. siedziba biblioteki znajduje się w miejscowości Podgórze. Kadrę stanowią wykwalifikowani pracownicy, którzy w sposób profesjonalny służą lokalnej społeczności.

Aktualnie księgozbiór liczy 80 tysięcy woluminów i ciągle się powiększa. To daje szansę coraz pełniejszego zaspokojenia różnorodnych potrzeb czytelniczych.
Oprócz literatury pięknej dla młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej coraz więcej pojawia się książek naukowych, z których korzysta nie tylko młodzież szkół średnich ale coraz częściej studenci oraz wszyscy podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.
Biblioteka jest biblioteką nowoczesną posiadającą katalog komputerowy, a w siedzibie w Podgórzu istnieje dostępny dla wszystkich zainteresowanych Internet. W najbliższym czasie, o ile powstaną odpowiednie warunki techniczne, Intenet będzie dostępny we wszystkich filiach.
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża weszła właśnie w drugie półwiecze swojego istnienia z przekonaniem, że potrafi sprostać społecznemu zapotrzebowaniu na informację.Skip to content