Struktura organizacyjna


BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY ŁOMŻA TWORZĄ:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża – siedziba w Podgórzu

ul. Łomżyńska 30
Podgórze
18-400 Łomża

tel./fax. (086) 217-82-23
e-mail: bppodgorze@wp.pl
www.bpglomza.pl

Godziny pracy biblioteki:
poniedziałek, wtorek i czwartek: 10 – 18
piątek: 8 – 16
sobota: 9 – 14
środa: prace wewnętrzne

2. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża – Filia w Wygodzie

ul. Kościelna 12
Wygoda
18-400 Łomża

tel. (086) 219-30-03

Godziny pracy Biblioteki:
poniedziałek: 10 – 18
wtorek: 10 – 18
czwartek: 11 – 19
piątek: 10 – 18
środa: prace wewnętrzne

3. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża – Filia w Konarzycach

ul. Łomżyńska 106
Konarzyce
18-400 Łomża
tel. (086) 215-76-26

Godziny pracy Biblioteki:
poniedziałek – piątek: 11 – 19
środa: prace wewnętrzne

4. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża – Filia w Kupiskach

Kupiski 137
18-400 Łomża

tel. (086) 215-76-92

Godziny pracy Biblioteki:

poniedziałek – piątek: 9 – 17
środa: prace wewnętrzne

5. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża – Filia w Pniewie

ul. Krótka 20
Pniewo
18-400 Łomża
tel. (086) 219-48-86

Godziny pracy Biblioteki:
poniedziałek – piątek: 10 – 18
środa: prace wewnętrzne