Informacja z otwarcia ofert


Kliknij aby powiększyć


więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa budynku biblioteki publicznej w miejscowości Stare Kupiski oraz dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku biblioteki w Wygodzie”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej PDF


więcej

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na Budowę i rozbudowę Biblioteki Publicznej w ramach zadania:” Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Podgórze 26.06.2013r.

Znak: BPGŁ.272.1.2013/3

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę Biblioteki Publicznej w ramach zadania:” Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”


więcej