Odpowiedź na pytania z dnia 09.08.2018

Łomża 13.08.2018

 Do wszystkich zainteresowanych

W związku z pytaniami jakie zadał jeden z wykonawców w postępowaniu na zadanie pn:  Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kategoria obiektu IX) Biblioteka  Publiczna Gminy Łomża z s. w Podgórzu  ul. Łomżyńska 30   Podgórze, 18-400 Łomża

udziela odpowiedzi jn.

Etap I

Pytanie  nr 1

  1. Czy w wycenie (Etap I) należy uwzględnić elementy małej architektury takie jak: budynek śmietnika, kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery itp. Jeżeli tak to w jakim zakresie i ilości Odpowiedź na pytanie nr 1

Proszę w wycenie  nie uwzględniać ww elementów malej architektury.

 

Pytanie  nr 2

  1. Proszę o podanie szczegóły wykonania i materiałów balustrady schodowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dołącza plik rysunki balustrad schodowych  W1 .

 

Pytanie  nr 3

  1. Proszę o podanie szczegółu wykonania, materiałów i montażu balustrady tarasu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dołącza plik rysunki balustrad tarasu  W2.

 

Pytanie  nr 4

  1. W przedmiarze robót dla Etapu I wyszczególniona jest do wyceny cała stolarka drzwiowa wewnętrzna. W związku z tym, że prace wykończeniowe na I piętrze i poddaszu wykonywane będą w Etapie II czy wycenie podlega cała stolarka wewnętrzna. Montaż drzwi wewnętrznych odbywa się po wykończeniu prac wewnętrznych, które odbędą w Etapie II którego termin wykonania jest dłuższy. Wobec powyższego zachodzi obawa niemożliwości wykonania całości zadania Etapu I (brak możliwości montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej).

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dołącza plik Rzut parteru i wykaz stolarki   W3.

Zamawiający dołącza plik Rzut I pietra i poddasza i wykaz stolarki   W4.

 

Pytanie  nr 6

  1. W STWiOR podane jest że okna należy wyposażyć w rolety. W projekcie budowlanym i wykonawczym nie ma podanej lokalizacji oraz parametrów rolet. Prosimy o wyjaśnienie czy montaż i dostawa rolet mają być przedmiotem wyceny, jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać rolet na oknach.

 

Pytanie  nr 7

  1. W STWiOR podane jest, że drzwi mają być wyposażone w samozamykacze wskazane w dokumentacji. Brak jest powyższej informacji w dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający przekazuje rysunki poszczególnych rzutów z opisem drzwi  plik W3 i plik  W4

 

Pytanie  nr 8

  1. Wg opisu wykonawczego należy zamontować windę eklektyczną natomiast na rzucie parteru opisano windę hydrauliczną. Prosimy o wyjaśnienie jaka winda podlega wycenie elektryczna czy hydrauliczna. Jeśli jest to winda elektryczna prosimy o wskazanie miejsca szafy sterującej.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Należy uwzględnić windę hydrauliczną do przewozu wszystkich osób, nie tylko osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Pytanie  nr 9

Wobec powyższych pytań zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 9

W związku z pytaniami jakie Zamawiający otrzymał i czas potrzebny na przygotowanie odpowiedzi przez Projektanta Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2018 r do godz. 12.:00

 

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli  odpowiedź w terminie późniejszym.