Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs. w Podgórzu ul. Łomżyńska 30 18-400 Łomża, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn ” Budowa budynku Biblioteki Publicznej  w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kategoria obiektu IX)
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ze względu, że złożone wszystkie oferty na część I i część II zamówienia, przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czytaj dalej (pdf)